logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Zarząd

Zarząd jako organ wykonawczy zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

Skład zarządu jest jednoosobowy: Małgorzata Pinkowski – Prezes Zarządu

wytwarzający: Anna Madajska
czas wytworzenia : 2015.05.20
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2015.05.20 19:30