logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Status prawny


Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego. Została zawiązana aktem notarialnym z dnia 23.01.2009r przez trzech wspólników: Gminę Miasto Włocławek, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy oraz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółka jest wpisana przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy w Toruniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324313

wytwarzający: Anna Madajska
czas wytworzenia : 2012.06.25
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2012.06.25 13:52