logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Przedmiot działalności

Głównym celem działalności Kujawskich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest wspieranie rozwoju gospodarczego województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez uławianie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania dłużnego oraz ich kompleksową obsługę w tym zakresie.

Spółka działa „ non profit” , zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Włocławka oraz innych powiatów woj. kujawsko-pomorskiego.

Zasady udzielania poręczeń kredytów i pożyczek określa regulamin.

Przedmiotem działalności Kujawskich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

  1. Pozostałe formy udzielania kredytu (PKD 64.92.Z)
  2. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
  3. Działalność trustów , funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
  4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
  5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z)
  6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 85.59.Z)

wytwarzający: Anna Madajska
czas wytworzenia : 2012.06.25
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2012.06.25 13:52