logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Majątek

Majątek trwały wg stanu na 31.12.2018 r. – 121,94 zł

Spółka praktycznie nie posiada majątku trwałego.

Posiada wyposażenia gwarantujące wykonywanie działalności.

Majątek obrotowy wg stanu na 31.12.2018 r. – 3 254 495,93 zł

w całości składający się z inwestycji krótkoterminowych.Aktywa Spółki wg stanu na 31.12.2018 r. wynoszą 3 254 617,87 zł.

wytwarzający: Małgorzata Pinkowski
czas wytworzenia : 2019.08.21
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2019.08.21 18:00