logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Majątek

Majątek trwały wg stanu na 31.12.2019 r. – 0,00 zł

Spółka nie posiada majątku trwałego.

Posiada wyposażenia gwarantujące wykonywanie działalności.

Majątek obrotowy wg stanu na 31.12.2019 r. – 1 585 184,12 zł

w całości składający się z inwestycji krótkoterminowych.Aktywa Spółki wg stanu na 31.12.2019 r. wynoszą 1 585 184,12 zł

wytwarzający: Małgorzata Pinkowski
czas wytworzenia : 2020.07.10
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2020.07.11 09:00