logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych


Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje: rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestr wniosków o udzielenie poręczenia, rejestr umów o udzielenie poręczenia, rejestr umów poręczeń wydanych instytucjom finansującym, rejestr depozytów.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek:

  • osoby, której te dane dotyczą,
  • organu/instytucji upoważnionej do posiadania stosownych informacji na podstawie odrębnych przepisów.

wytwarzający: Anna Madajska
czas wytworzenia : 2012.10.01
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2012.10.05 16:00