logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Organy Spółki i osoby sprawujące funkcje, kompetencje

Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

wytwarzający: Anna Madajska
czas wytworzenia : 2012.06.25
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2012.06.25 13:52