logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPK Sp. z o.o., może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania KPK Sp. z o.o., proszone są o wypełnienie: wniosku o udostępnienie informacji publiczne

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Żabia 6.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

wytwarzający: Małgorzata Pinkowski
czas wytworzenia : 2020.04.20
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2020.05.07 07:00