logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 850.000,00 zł i dzieli się na 17.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób:

Udziałowcy:

  1. Gmina Miasto Włocławek – 9.000 udziałów – o wartości nominalnej 450.000,00 zł
  2. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 4.000 udziałów – o wartości nominalnej 200.000,00 zł
  3. Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Warszawa – 4.000 udziałów – o wartości nominalnej 200.000 zł

wytwarzający: Anna Madajska
czas wytworzenia : 2012.06.25
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2012.06.25 13:52