logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Redekcja biuletynu

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej KPK Sp. z o.o.

Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

ul. Toruńska 148 lok B 02

87-800 Włocławek


Redaktor BIP

Małgorzata Pinkowski

Tel. 54 423 20 15

e-mail:poreczenia@pksp.pl

wytwarzający: Małgorzata Pinkowski
czas wytworzenia : 2017.12.21
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2017.12.22 9:00