logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Biuletyn informacji publicznej
KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE Sp. z o.o.


http://www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl/bip/

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Kujawskich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące Kujawskich Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku - w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku oraz innych informacjach publicznych, do których udostępnienia spółka jest zobowiązana.

Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
ul. Żabia 6
87-800 Włocławek
Tel. 607 464 365
e-mail: poreczenia@pksp.pl
www.kujawskie.poręczeniakredytowe.pl
NIP 8883030758
REGON 340543510
Numer KRS 324313
Konto bankowe: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
nr : 53 9550 0003 2001 0079 8196 0001


wytwarzający: Małgorzata Pinkowski
czas wytworzenia : 2020.04.20
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2020.05.07 07:00